21 April 2019
Apa yang dimaksud dengan gerak fotonasti, niktinasti, tigmonasti atau seismonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks pada tumbuhan
1 Menjawab
Rahmat
, Relawan
Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya.

Contohnya, gerak mekarnya bunga pukul empat di sore hari.

Niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap sehingga disebut gerak tidur.

Contohnya, menutupnya daun tumbuhan polong-polongan(fabaceae) pada malam hari.

Tigmonasti atau seismonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran.

Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu (mimosa pudica).

Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu.

Contohnya, mekarnya bunga tulip dan crocus.

Haptonasti merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga.

Contohnya, gerak menutupnya daun pada tumbuhan insektivora dionaea (sejenis tumbuhan penangkap lalat)

Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus seperti karbon dioksida, pH, suhu, dan kadar kalsium.

Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun.
Jawaban Anda
Baca Juga