03 November 2022
Pelaksanaan otonomni daerah merupakan amanat dari UUD 1945khu susnya ....
A. pasal 17


B. pasal 18


C. pasal 19


D. pasal 20


E. pasal 21


 

1 Menjawab
Hafez
, Relawan
Pasal 17 mengenai kementerian negara. Pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Pasal 19, 20, dan 21 mengenai DPR.

Jawabannya B
Jawaban Anda
Baca Juga