25 Oktober 2022
Dengan mengombinasikan ketiga warna dasar merah, kuning, dan biru dapat dibentuk warna-warna yang lain. Misalkan 5 kaleng cat warna merah, 5 kaleng cat warna kuning, dan 5 kaleng cat warna biru. Budi boleh memilih kaleng manapun untuk mencampurkan warna, dan semua cat dalam sebuah kaleng harus dipakai semua. Ada berapa pilihan warna yang dihasilkan?
1 Menjawab
Lenni
, Relawan
Penyelesaian:
Dalam menyelesaikan masalah di atas, kita akan meninjau warna cat yang akan dicampur.


Tinjauan 1:

Paling sedikit satu warna tidak dicampur dari tiga warna yang ada. 2 warna tidak dicampur, ada 3 warna yang diperoleh dan I warna tidak dicampur, ada 2 x 5 + 1 = 11 warna Jadi, warna yang dihasilkan sebanyak 3 x 11 = 33 warna.


Tinjauan 2:


Setiap kaleng yang dicampur akan menghasilkan warna baru = 1 warna


Paling sedikit satu warna dicampur dengan I kaleng warna diperoleh warna baru sebanyak


3 x (3 x 5 - 1)= 3 x 14 = 42 warna.

Tinjauan 3:


Paling sedikit satu warna dengan 2 kaleng dicampur menghasilkan warna baru sebanyak. 3 x (5 + 2) = 21 warna.


Tinjauan 4:


Satu warna dengan 3 kaleng akan dihasilkan warna baru sebanyak 3 x 5 = 15 warna.


Tinjauan 5:


Satu warna dengan 4 kaleng akan dihasilkan warna baru sebanyak 3! = 3 x 2 = 6 warna. Total warna yang dihasilkan sebanyak: 33 + 42 + 21+15 + 6 = 117 warna.

Jawaban Anda
Baca Juga