23 Oktober 2022
Persilangan tetrahibrid antara AaBbCcDd dengan AaBbCCDd, maka kemungkinan untuk menghasilkan keturunan dengan sifat genotipe AaBBCCdd sebesar ....


A. 1/256 


B. 1/128 


C. 1/64

D. 1/32

E. 1/16

1 Menjawab
Jesika
, Relawan
Pada persilangan antara tetrahibrid berupa:
P1 Aa Bb Cc Dd x Aa Bb Cc Dd, maka akan dihasilkan keturunan f1 dengan genotipe Aa BB CC dd = 1/2. 1/4. 1/4. 1/4 =1/128

JAWABANNYA B

Jawaban Anda
Baca Juga