23 Oktober 2022
Seorang anak yang bergenotipe trisomik pada gono-somnya adalah akibat peleburan gamet yang gennya ...


A. Alela bebas


B. Berpautan


C. Merupakan pautan kelamin


D. Pautan kelamin yang gagal berpisah


E. Pautan kromosom yang gagal berpisah

1 Menjawab
Jesika
, Relawan
Genotipe trisomik pada anak-anak bisa terjadi melalui mekanisme fertilisasi antara:
a. Ovum (22 autosom +x)


b. Spermatozoa: 22 autosom + XY (ND)


Dari fertilisasi akan terbentuk formula kromosom pada embrio: 44 autosom + XXY (pada sindrom klinefelter)


JAWABANNYA D

Jawaban Anda
Baca Juga
rumahtanya.com