23 Oktober 2022
Bila gen A dan B berpautan serta bila gen C homozigot dominan bersifat letal, maka keturunan yang hidup dari perkawinan individu yang bergenotipe AaBbCc adalah ..


A. 12,5% 


B. 25% 


C. 37,5%

D. 50 %

E. 75 %

1 Menjawab
Jesika
, Relawan
Bila gen A dan B berpautan, gen C homozigot dominan letal, maka perkawinan individu yang bergenotipe:
P1 AaBbCc  x  AaBbCc


F1 AaBb       x  AaBb CCx Cc


Genotip : AABB letal CC


                 AAbb          Cc


                 aaBB          Cc


                 aabb           CC


maka keturunan yang hidup : 3/4.4/4 = 75%


Jawabannya E

Jawaban Anda
Baca Juga