21 September 2022
Pada persilangan dihibrida, diperoleh perbandingan pada F2 = 9 : 3 : 3 : 1. Pernyataan yang sesuai dengan data di atas adalah ...

A. Gamet pada masing-masing induk ada 3 macam

B. Terdapat 16 macam fenotipe

C. Terdapat 9 macam fenotipe

D. Genotipe pada parental heterozigot

E. Ada sifat intermediet pada persilangan tersebut
1 Menjawab
Jesika
, Relawan
F2 9:3:3:1pada persilangan dihibrid mempunyai ciri-ciri:

a. Genotipe pada parental heterozigot
b. Terdapat 4 macam fenotipe


c. Terdapat 9 macam genotipe


d. Gamet masing-masiing induk 4 macam


Jawabannya D 


Jawaban Anda
Baca Juga