17 Agustus 2021
Bilangan-bilangan 3, 4, dan 7 disubstitusikan sembarang dan boleh berulang untuk menggantikan konstanta-konstanta a, b, dan c pada persamaan kuadrat ax2 + bx + c = 0. Peluang persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar real adalah ...

A. 1/3

B. 1/6

C. 1/9

D. 1/18

E. 1/27
1 Menjawab
Lenni
, Tim Rumah Tanya
Banyak semua kemungkinan adalah 27 syarat mempunyai akar-akar real adalah D ≥ 0.

Sehingga, b2 - 4ac ≥ 0 atau b2 ≥ 4ac jika b = 3 atau 4, tidak ada pilihan untuk A dan C.

Jika b = 7, maka kemungkinannya adalah a = c = 3, a = 4 dan c = 3, serta a = 3 dan c = 4.

Jadi, peluangnya adalah 3/27 = 1/9

Jawabannya C

 
Jawaban Anda
Baca Juga